Zeer veel delen Gero Zilmeta Wilhelmina 408 binnengekomen

Onder andere ook vier mooi messen met ebbaheft (1408).