De bestekfabrikanten maakten lepeltjes en taartvorkjes in herinnerings- en jubileumuitvoeringen of speciale lepeltjes. Soms werden ook lepeltjes gemaakt voor instelingen en organisaties die daarmee fondsen konden verwerven. Vooral van het model Cora zijn veel lepeltjes bekend, uitgevoerd in GZ, Elite en pleet 90 en 100. Die krijgen dan ook een aparte pagina.

De reguliere series van Sola en Gero, zoals de wapenlepels en bloemenseries staan nog steeds onder Sola en Gero, maar krijgen hier wel een verwijzing.